Warszawa ul. Łomżyńska 20

Home / Nasze realizacje / Warszawa ul. Łomżyńska 20

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Kompletna dokumentacja projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 20.

Charakterystyka zaprojektowanego w/w obiektu:

  • Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
  • budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny z garażem podziemnym oraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą na parterze,
  • budynek średniowysoki,
  • powierzchnia zabudowy - 932,74 m2,
  • powierzchnia działki - 1.171 m2,
  • powierzchnia użytkowa - 3.102,06 m2,
  • kubatura budynku netto - 11.822,94 m3,
  • 46 mieszkań,
  • 24 miejsca postojowe.
wizualizacje_1.jpg
widok od podwórza 3.jpg