Warszawa - Bartycka VI - koncepcja

Home / Nasze realizacje / Warszawa - Bartycka VI - koncepcja

Warszawa - ul. Bluszczańska - BARTYCKA VI - koncepcja

 

Investor: APM Development Sp. z o.o.


Koncepcja zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczańskiej w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – nazwa robocza „Bartycka VI”

Powierzchnia działki ewidencyjnej 130 i 131 – 7.958 m2
Max. pow. całkowita nadziemna - 9.549 m2
Max. intensywność zabudowy - 1,2 m2
Powierzchnia biologicznie czynna –  50%

Powierzchnia terenu A w liniach rozgraniczających – 3.284 m2
Max. pow. całkowita nadziemna - 3.940,8 m2
Intensywność zabudowy  - 1,16 < 1,20 m2
PUM – 2.708,4 m2 – 48 mieszkań
PC – 3.825 m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 50%

Powierzchnia terenu B w liniach rozgraniczających – 3.666 m2
Max. pow. całkowita nadziemna - 4.399,2 m2
Max. intensywność zabudowy - 1,2 m2
PUM – 3.061 m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 50%