Warszawa - Bartycka II - bud. C i D

Home / Nasze realizacje / Warszawa - Bartycka II - bud. C i D

Warszawa - Bartycka II  - bud. C i D
 

   
Warszawa - ul. Bluszczańska - Bartycka II - budynki C i D

Inwestor: APM Bartycka II Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - akcyjna


Projekt budowlany zamienny i projekty wykonawcze  dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i parkingami podziemnymi przy ul. Bluszczańskiej w Warszawie wraz  z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla  inwestycji pod nazwą - BARTYCKA II – etap I – budynki C i D

Zestawienie powierzchni dla budynków C i D:
        
Budynek C
Powierzchnia całkowita brutto budynku C - 2 218,02 m2       
Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku C - 1399,50 m2  (24 lokale)       
Powierzchnia użytkowa usług w budynku C - 259,92 m2   (2 lokale)           

Budynek D
Powierzchnia całkowita brutto budynku D - 2 218,02 m2       
Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku D - 1399,50 m2  (24 lokale)       
Powierzchnia użytkowa usług w budynku D - 259,92 m2  (2 lokale)       

                   
Kubatura brutto budynku C - 35.377,42  m3
Kubatura brutto budynku D - 35.377,42  m3
Kubatura brutto  razem budynków C i D - 70.754,84 m3

W garażu podziemnym budynku C - 49 miejsc parkingowych, w tym 18 na platformach Wohr Parkflift 440 Compact 440-170/165 2000 kg pojedynczych (1) i podwójnych (4).

W garażu podziemnym budynku D - 51 miejsc parkingowych, w tym 18 na platformach Wohr Parkflift 440 Compact 440-170/165     2000 kg pojedynczych (1) i podwójnych (4).

 

4ac2d961641ec53e481c0a51b446424c.jpg
d988dc45302a7687606ec01344d11ad7.jpg