Warszawa - Bartycka II - bud. A i B

Home / Nasze realizacje / Warszawa - Bartycka II - bud. A i B

 Warszawa - Bartycka II - bud. A i B
    
    
    
Warszawa  ul. Bluszczańska - Bartycka II  - bud. A i B – etap II

Inwestor: APM Bartycka II Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna


Projekt budowlany zamienny i projekty wykonawcze  dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i parkingami podziemnymi przy ul. Bluszczańskiej w Warszawie wraz  z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla  inwestycji pod nazwą - BARTYCKA II – budynki A i B – etap II inwestycji

Zmiany obejmują rozmieszczenie mieszkań i lokali usługowych. Zmienia się układ funkcjonalny przy jednoczesnym zachowaniu istniejących wcześniej głównych funkcji w budynkach (mieszkalnej i usługowej). Inna jest wewnętrzna struktura mieszkań oraz ich wielkości. Zmianie ulega układ komunikacyjny w budynkach i usytuowanie głównych wejść do części mieszkalnych. Zmieniają się bryły obiektów, elewacje, rozmieszczenie balkonów, okien.

Charakterystyka zaprojektowanych budynków:
Budynek A:
Powierzchnia całkowita brutto -2871,08 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 1701,16 m2
Powierzchnia użytkowa usług - 420,92 m2    
Powierzchnia użytkowa budynku - 2122,08 m2
Powierzchnia wewnętrzna garażu podziemnego - 906,56 m2
Ilość miejsc postojowych w garażu - 38 sam.os.
Ilość mieszkań - 34
Wysokość - ok. 15,40 m;
Ilość kondygnacji: - Podziemnych - 1
                               - Nadziemnych - 4
 
Budynek B:
Powierzchnia całkowita brutto - 2218,02 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 1398,71 m2
Powierzchnia użytkowa usług - 259,92 m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 1658,63 m2
Powierzchnia wewnętrzna garażu podziemnego - 1029,00 m2
Ilość miejsc postojowych w garażu - 45 sam.os.
Ilość mieszkań - 24
Wysokość - ok. 15,60 m
Ilość kondygnacji: - Podziemnych - 1
                               - Nadziemnych - 4
 

Powierzchnia działki  dla bud. ABCD - 8658 m2
Kubatura brutto razem dla bud. ABCD - 34192 m3

 

368f31b94ca948aa30669df0cbf8fbad.jpg
749882b00eae5ab9b81c517d1fe1e755.jpg
bb14f29a98f5860f1982579934b5ab9b.jpg