Uniejów - koncepcja

Home / Nasze realizacje / Uniejów - koncepcja

Uniejów - zespół zamkowo - parkowy

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej "Termy Uniejów" Sp. z o.o. w Uniejowie

Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie.
Wnętrze to stanowi obszar o powierzchni około 11,37 ha, w tym wód otwartych około 0,45 ha (starorzecze), obejmujący teren w rejonie al. Supłatowicza na wysokości starorzecza oraz bezpośrednie otoczenie Zamku, sięgające boiska na północy i rzeki Warty na wschodzie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

  • budynki - 2.898 m2   

        w tym:
        - Zamek - 2.062 m2
        - Dom Pracy Twórczej - 836 m2

  • budowle lądowe - 1.309 m2

w tym:
- projektowany mur przeciwpowodziowy - 112 m2
- projektowany "bulwar" wraz z dojściami - 650 m2
- projektowane ławy darniowe - 335 m2
- istniejące kładki - 162 m2
- istniejące schody ogrodowe - 50 m2

  • nawierzchnie dróg i placów - 8.930 m2
  • wody otwarte (bez rzeki; z proj. fontanną) - 4.527 m2
  • szata roślinna - 96.005 m2

w tym:
- projektowane krzewy i roślinność nadwodna - 1.700 m2
- projektowane rabaty i kwietniki - 634 m2
- trawniki dywanowe - 1.585 m2
- trawniki i runo parkowe - 92.086 m2

  • zagospodarowanie powierzchni razem -113.669 m2