Tomaszowskie Centrum Zdrowia

Home / Nasze realizacje / Tomaszowskie Centrum Zdrowia

Realizacja umowy przebudowy i modernizacji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim.

 W czerwcu 2016 roku została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowo – wykonawcza „Przebudowa i modernizacja Tomaszowskiego Centrum Zdrowia” w Tomaszowie Mazowieckim.

 W ramach umowy wykonano:

  • projekt budowlany wielobranżowy dla inwestycji Remont i przebudowa pomieszczeń budynku B1 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia;
  • kosztorysy inwestorskie;
  • przedmiary robót;
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
  • zbiorcze zestawienie kosztów.