Płock – Żłobek nr.1 ul. Czerwonych Kosynierów

Home / Nasze realizacje / Płock – Żłobek nr.1 ul. Czerwonych Kosynierów

Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektu budowlanego i projektu wykonawczego z oszacowaniem kosztorysowej wartości robót wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku Miejskiego Żłobka nr 1, pomieszczeń zespołu pracy socjalnej MOPS oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Czerwonych Kosynierów w Płocku”.

Inwestor – Gmina Miasto Płock

 Charakterystyka zaprojektowanych obiektów:

  • Budynki niskie
  • wysokość budynków od poziomu przy wejściach:

- Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 oraz MOPS – 8,62 m

- Budynek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 7,07 m

  • długość najdłuższych elewacji frontowych:

- Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 oraz MOPS – 52 m

- Budynek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 24,94 m

  • powierzchnia działki –  11.369,00 m2,
  • powierzchnia zabudowy  – 2.080,82 m2

w tym:

- powierzchnia zabudowy Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 oraz MOPS – 1.723,9 m2,

- powierzchnia zabudowy Budynek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 339,12 m2,

- powierzchnia zabudowy wiat śmietnikowych – 17,76 m2

 

  • ogólna powierzchnia użytkowa budynków – 2.984,88 m2,

w tym: Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 oraz MOPS – 2.504,76 m2,

Budynek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 480,12 m2,

 

  • kubatura razem – 15.046,45 m2,

w tym: 

- Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 oraz MOPS – 12.839,00 m3,

- Budynek Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – 2.207,45 m3,