Otwock Mały ul. Częstochowska – etap I inwestycji

Home / Nasze realizacje / Otwock Mały ul. Częstochowska – etap I inwestycji

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej – etap I inwestycji.

Charakterystyka zaprojektowanego budynku A:

 • budynek mieszkalny, IV kondygnacyjny
 • wysokość budynku od poziomu przy wejściach - 13,82 m
 • wysokość budynku od poziomu terenu przy budynku - 13,95 m
 • powierzchnia działki – 9.960 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku  –  597,87 m2
 • ilość mieszkań – 31
 • 58 miejsc postojowych
 • powierzchnia użytkowa nadziemna budynku  – 1.815,86 m2
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 1.569,77 m2
 • powierzchnia użytkowa całego zamierzenia (wraz z kanałem pod budynkiem) –1.859,03 m2
 • kubatura budynku  – 7.437,61 m3
góra1.jpg
góra2.jpg
1.jpg