Lubliniec - Sąd Rejonowy

Home / Nasze realizacje / Lubliniec - Sąd Rejonowy

Lubliniec - Sąd Rejonowy ul. Sobieskiego 8

Inwestor: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Projekt budowlany i projekty wykonawcze z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8”.

Charakterystyka przebudowywanego budynku:

  • budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków
  • budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony
  • powierzchnia działki –  2.500 m2,
  • powierzchnia zabudowy – 343,27 m2,
  • powierzchnia użytkowa budynku – 783,54 m2,
  • kubatura netto – 2.376 m3,