Łódź - ul.Żeromskiego 59

Home / Nasze realizacje / Łódź - ul.Żeromskiego 59

Łódź - ul.Żeromskiego 59

Inwestor: Administracja Zasobów Komunlanych Łódź - Polesie

 

Kompletna dokumentacja projektowa - projekty budowlane i wykonawcze z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Remont i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Żeromskiego 59”.

Charakterystyka obiektu:

  • Powierzchnia działki – 1.276,40 m²
  • Powierzchnia zabudowy budynków: frontowego i oficyny  - 348,00 m²
  • Powierzchnia całkowita – 1.202,77 m2
  • Kubatura budynków: frontowego i oficyny – 3.579,78 m³
  • Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych – 823,64 m2