Łódź -ul. Tylna cz.4

Home / Nasze realizacje / Łódź -ul. Tylna cz.4

Łódź - u. Tylna - 4 faza

INWESTOR - SGI S.A.


Łódź – osiedle mieszkaniowe „Barciński Park” przy ul. Tylnej 6.
Kompletny projekt budowlany wraz z sieciami i przyłączami dla czwartej fazy osiedla obejmującej 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: K, Ł, N, O, L, L1, M, M1

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 24.462 m2
Ilość mieszkań: 399
Kubatura budynków: 95.000 m3

Nowy obraz_800x347.jpg