Łódź - ul. Tylna cz.3

Home / Nasze realizacje / Łódź - ul. Tylna cz.3

Łódź – osiedle mieszkaniowe „Barciński Park” przy ul. Tylnej 6 wraz z adaptacją istniejącej starej zabudowy pofabrycznej.

INWESTOR: SGI S.A.


Trzecia faza osiedla obejmuje budynki: E, I, J, F, G, H. Istniejące budynki z końca XIX wieku starej i nowej przędzalni zostały wkomponowane w nową zabudowę mieszkaniową – budynek F. Pod budynkami znajdują garaże podziemne.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 21.372,71  m2
Powierzchnia użytkowa usług: 675,27  m2
Ilość mieszkań: 311
Ilość miejsc parkingowych: 341 w tym 34 na terenie
Powierzchnia komunikacyjna: 6.194,14 m2
Kubatura: 129 378,50 m3

07cd75eb5eb16d1a1e885dd97eea6756.jpg
26d9ed1382512c83e80be9dc779e2879.jpg
7fc3bc08bc934bfff006ec17a4fb68cd.jpg
047b8dd102eccf74a9dc0287be31ffbf.jpg
e948e846db4cbe67417ea90c3ad78c23.jpg
7.jpg