Łódź - ul. Tylna cz.1

Home / Nasze realizacje / Łódź - ul. Tylna cz.1

Łódź – osiedle mieszkaniowe „Barciński Park” przy ul Tylnej 6 z dwoma jednopoziomowymi garażami.

INWESTOR: SGI S.A.


Pierwsza faza osiedla obejmuje 4 budynki A, B, C, D. W budynku A - 4-kondygnacyjnym na parterze zaprojektowano pomieszczenia biurowe. W budynkach B, C, D zaprojektowano 5 kondygnacji powtarzalnych i szóstą cofniętą.                 

Powierzchnia użytkowa mieszkań:  5.347,31 m2
Ilość mieszkań: 88
Powierzchnia użytkowa usług:  151,96 m2
Ilość miejsc parkingowych podziemnych: 91 w tym 1 na terenie
Kubatura: 29.500 m3

d619f86470775fefc95d6ff1845fc380.jpg
98f129bd818424b1dd1065704969eebb.jpg