Łódź ul. Sporna 26

Home / Nasze realizacje / Łódź ul. Sporna 26

Inwestor: Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego  „ZETPRI - REMBUD” Sp. z o.o.

Kompletna dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy z kosztorysami i przedmiarami dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Spornej 26 w Łodzi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Charakterystyka zaprojektowanego w/w budynku:

  • budynek niski
  • budynek mieszkalny - 3 kondygnacyjny z garażem podziemnym
  • powierzchnia zabudowy - 278,56 m2
  • powierzchnia działki - 995 m2
  • powierzchnia użytkowa - 1.019,60 m2
  • powierzchnia użytkowa mieszkań - 497,01 m2
  • kubatura budynku  - 5.691,93 m3
  • ilość mieszkań - 11
  • lokal usługowy - 1
  • 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 1 dla niepełnosprawnych
widok 1.jpg
widok 2.jpg