Łódź - Tylna faza IV A

Home / Nasze realizacje / Łódź - Tylna faza IV A

Łódź - Tylna 6 - faza IV A

INWESTOR: SGI S.A.

Projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi dla inwestycji „Barciński Park”  zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Tylnej 6 – faza IVA budynki oznaczone literami A, B, C, D

Charakterystyka zaprojektowanych budynków:

•    4 budynki mieszkalne wielorodzinne w tym : 3 budynki czterokondygnacyjne, 1 budynek pięciokondygnacyjny
•    4 garaże podziemne jednokondygnacyjne pod budynkami
•    ilość miejsc parkingowych łącznie  - 159  (w tym: 138 w garażu podziemnym + 21 na terenie poza budynkami)
•    powierzchnia garaży podziemnych - 3.652,84 m2
•    łączna liczba mieszkań - 158
•    łącznie powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach - 8.895,96 m2
•    łączna kubatura 4 budynków (A, B, C, D) - 49.097,34  m3 

 

9a622b57829727adb1f08220c2bf35e8.jpg
6e29b589aa28451f7eab4bab7d66d117.jpg
e7249726fa9ee1afe3d13ccae9251a88.jpg