Łódź – Plac Wolności 14 – Muzeum – etap przedprojektowy

Home / Nasze realizacje / Łódź – Plac Wolności 14 – Muzeum – etap przedprojektowy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy Placu Wolności 14 w zakresie tzw. etapu przedprojektowego, obejmującej swym zakresem badania konserwatorskie, dokumentację konserwatorską w tym między innymi:

  • program prac konserwatorskich,
  • projekty konserwatorskie,
  • kosztorysy, inwentaryzację pomiarowo-rysunkową,
  • budowlano-konserwatorską obiektów,
  • projekt koncepcyjny architektoniczno-konserwatorski,
  • dokumentację geologiczną,
  • ekspertyzy techniczne,
  • audyt energetyczny.