Łódź – Plac Wolności 14 - Muzeum

Home / Nasze realizacje / Łódź – Plac Wolności 14 - Muzeum

Inwestor: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Kompletna dokumentacja projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualizacją audytu energetycznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków B, D, E  Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 127/1 obręb S-1 w Łodzi, Plac Wolności 14.

Charakterystyka przebudowywanego budynku:

  • budynki wpisane do rejestru zabytków
  • obszar działki wpisany do rejestru zabytków
  • powierzchnia działki –  3.349,91 m2
  • powierzchnia zabudowy budynków B, D, E – 1.346,79 m2  
  • powierzchnia użytkowa budynków B, D, E – 3.073,98 m2.
  • powierzchnia całkowita budynków B, D, E – 3.595,03 m2
  • kubatura budynków B, D, E – 13.636,23 m3.
dziedziniec_widok 1.jpg
budynek B_magazyn_widok 2.jpg
dziedziniec_widok 3.jpg
budynek B_magazyn_widok 1.jpg
elewacja frontowa.jpg
dziedziniec_widok 2.jpg
dziedziniec_widok z góry.jpg