Łódź – Aleja Unii Lubelskiej 2

Home / Nasze realizacje / Łódź – Aleja Unii Lubelskiej 2

Projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i budynku kas wraz z przedmiarami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo - Konferencyjnego - Etap II „Przebudowa stadionu miejskiego przy al. Unii” w zakresie: zaprojektowanie i wybudowanie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.

 Zestawienia powierzchni i parametry techniczne:

powierzchnia działki 55/13 9.8936,10 m²
teren biologicznie czynny 8.363,20 m²
naw. utwardzona - parking  18.259,04 m²
naw. utwardzona – plac i przedpole  4.910,19 m²
naw. utwardzona – zjazdy 207,17 m²
nawierzchnia utwardzona - ścieżki i miejsca postojowe rowerów 120,00 m²
powierzchnia zabudowy budynku kas  52,58 m²
powierzchnia użytkowa budynku kas  37,54 m²
kubatura brutto budynku kas      192,97 m³

budynek niepodpiwniczony, 1 kondygnacyjny, 11 punktów kasowych do sprzedaży biletów

------------------

Bilans liczby miejsc parkingowych:

  • 560 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 9 miejsc na kartę parkingową)
  • 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych (karta parkingowa)
  • 36 miejsc dla autobusów
  • 124 miejsc postojowych dla rowerów (łącznie ze stojakami w północnej części działki - 24 miejsca postojowe dla rowerów).