Gmina Wartkowice

Home / Nasze realizacje / Gmina Wartkowice

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu: Montaż Instalacji Odnawialnych Źródeł  Energii na terenie Gminy Wartkowice”.

zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym była realizacja zadania pn. : „Instalacje OZE – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na terenie gminy Wartkowice”.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie oraz dostawę i montaż wszystkich elementów składowych instalacji OZE wraz z okablowaniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej celem wpięcia nowych instalacji w istniejącą sieć elektroenergetyczną, w skład których wchodzą :

- zestawy fotowoltaiczne, 

- turbiny wiatrowe,

dla 77 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz dla 1 obiektu użyteczności publicznej - Gminnej Oczyszczalni Ścieków.