Gdynia ul. Kopernika 137

Home / Nasze realizacje / Gdynia ul. Kopernika 137

Gdynia – ul. Kopernika 137

Inwestor:  Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni

Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdyni przy ulicy Kopernika 137.

Charakterystyka zaprojektowanych budynków:

  • 4 budynki mieszkalne, V kondygnacyjne, podpiwniczone ze wspólnym garażem podziemnym
  • wysokość budynków (budynki średniowysokie): 14,98 m
  • powierzchnia działki – 11.360,30 m2
  • powierzchnia zabudowy budynków    1.786,98 m2
  • ilość miejsc parkingowych: 89 miejsc podziemnych w garażu + 45 miejsc postojowych na terenie
  • ilość mieszkań - 89
  • powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) – 5.823,37 m2
  • powierzchnia użytkowa nadziemna budynków mieszkalnych – 6.643,70 , m2
  • powierzchnia użytkowa całego zamierzenia (wraz z garażem podziemnym) – 10.413,65 m2
  • kubatura budynków –  37.644,92 m3
IMG_20190516_152417.jpg
IMG_20190516_135559.jpg
IMG_20190516_152436.jpg
IMG_20190516_152413.jpg
IMG_20190516_152527.jpg
MAKIETA.jpg