Gdańsk - ul. Wypoczynkowa i Piastowska - droga

Home / Nasze realizacje / Gdańsk - ul. Wypoczynkowa i Piastowska - droga

Gdańsk - ul. Wypoczynkowa i Piastowska - droga

Inwestor: Qualia Development Sp. z o.o.


Projekt budowlano-wykonawczy budowy gminnej drogi „dojazdowej” wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zespołu turystyczno – wypoczynkowego „APARTAMENTY HOTELOWE POMERANKA” -  w Gdańsku Jelitkowie w rejonie ulic Wypoczynkowej i Piastowskiej.

•    Powierzchnia terenu pod drogę „Dojazdową” - 2 173 m2 ;
•    Powierzchnia pasa drogowego wzdłuż ul. Piastowskiej - 1 245 m2;
•    Szerokość jezdni - 6 m
•    Długość osiowa ulicy - 156 m
•    Długość osiowa kanalizacji deszczowej - 416 m.