Gdańsk - ul. Madalińskiego

Home / Nasze realizacje / Gdańsk - ul. Madalińskiego

Gdańsk - budynki mieszklane przy ul. Madalińskiego

 

Inwestor: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. - Gdańsk

 

Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z kosztorysami, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka drogi dojazdowej 034-KD80 i przebudowy drogi ulicy Madalińskiego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla „Zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Madalińskiego w Gdańsku  wraz  z infrastrukturą towarzyszącą”.

Charakterystyka zaprojektowanych budynków i drogi dojazdowej:
•    7 budynków mieszkalnych IV kondygnacyjnych podpiwniczonych
•    wysokość budynków (budynki niskie): 14,91 m,
•    powierzchnia zabudowy budynków  –  1.257,66 m2,
•    powierzchnia chodników  – 1.271,89 m2,
•    powierzchnia dróg  – 1.041,79 m2,
•    szerokość jezdni – 6,0 m
•    powierzchnia miejsc parkingowych – 1.275,90 m2
•    ilość miejsc parkingowych: 101 (2 parkingi dla samochodów osobowych)
•    powierzchnia działki ew. nr 1253 – 7.470 m2,
•    ilość mieszkań - 84
•    powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) –  3.238,18 m2,
•    powierzchnia całkowita nadziemna – 4.857,72 m2,
•    powierzchnia całkowita podziemna – 1.242,54 m2,
•    kubatura netto budynków – 12.866 m3,
•    kubatura brutto nadziemna budynków –  14.574 m3,
•    kubatura brutto podziemna budynków –  4.025 m3.

Madalińskiego - wizualizacja nr 3 (Copy).jpg
Madalińskiego - wizualizacja nr 1 (Copy).jpg
Madalińskiego - wizualizacja nr 4 (Copy).jpg