Częstochowa - Al. Wolności - koncepcja

Home / Nasze realizacje / Częstochowa - Al. Wolności - koncepcja

Częstochowa - koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku  handlowego oraz rozbudowy od strony  Al. Najświętszej  Maryi Panny i rozbudowy obiektu wzdłuż  Al. Wolności.


Budynek będzie pełnił funkcje handlowe na trzech kondygnacjach nadziemnych oraz na kondygnacji podziemnej.

Powierzchnia działek - 2.159 m2
Powierzchnia zabudowy - 1.720 m2    
Powierzchnia terenów utwardzonych -  439m2        
Powierzchnia użytkowa – 6.810,32 m2
Powierzchnia komunikacji - 1529,18 m2
Powierzchnia całkowita - 6.979,33 m2.
Kubatura całego obiektu - 28 291.12 m3