O firmie

Home / O firmie

Biprowłók sp. z o.o. 

to ponad 50 lat tradycji usług projektowania budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Spółka powstała w 1949 r. w Łodzi i funkcjonowała pod nazwą „Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych”.

Początkowo działała w branży przemysłu lekkiego. W latach 80-tych rozszerzyła zakres świadczonych usług o inne branże przemysłu oraz budownictwo ogólne. W latach 90-tych rozpoczęła projektowanie obiektów bankowych, a wiele z tych przedsięwzięć zostało zrealizowanych przez Spółkę jako Generalnego Wykonawcę. W końcu lat 90-tych ubiegłego wieku oraz po roku 2000, przeważający udział w działalności projektowej Spółki uzyskało budownictwo mieszkaniowe.

Ostatnia dekada działalności, poza stworzeniem prestiżowych projektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, co potwierdzają nagrody przyznane przez środowisko dla zaprojektowanych przez nas inwestycji, charakteryzowała się zwiększającym się zainteresowaniem Inwestorów w zakresie usług projektowania budownictwa użyteczności publicznej.

Nasze ostatnie projekty dotyczyły zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków biurowych, hotelowych, sportowych oraz obiektów przemysłowych na terenie całego kraju. Obecnie uczestniczymy m. in. w największym w Polsce procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej tj. rewitalizacji centrum miasta Łodzi, na co składają się realizowane już programy „Mia100 Kamienic” oraz „Nowe Centrum Łodzi”.

 

ZAKRES SPECJALIZCJI:

Tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowych obiektów budowlanych oraz modernizacji i rozbudowy budynków mieszkalnych, hotelowych, pozostałych obiektów z zakresu budownictwa ogólnego, a także zakładów przemysłowych, banków, budynków użyteczności publicznej, w tym w szczególności budynków biurowych.

 

NASZE ATUTY:

  • Pół wieku doświadczeń, wynikających z liczby oraz wielkości projektowanych inwestycji.

  • Szeroki zespół pracowników i współpracowników o wysokich kwalifikacjach.

  • Wysoki standard świadczonych usług, potwierdzony współpracą z największymi uczestnikami polskiego rynku budowlanego, w tym także z inwestorami zagranicznymi.