Usługi

Home / O firmie / Usługi
 • koncepcje architektoniczne i analizy urbanistyczne terenów inwestycyjnych
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty architektoniczno-budowlane umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze:
 • architektoniczo – konstrukcyjne
 • energetyczne, elektryczne i teletechniczne
 • sieci logicznych
 • sieci i instalacje wodociągowo – kanalizacyjne
 • sieci i instalacje gazowe
 • centralnego ogrzewania / w tym kompleksowe projekty kotłowni /
 • odpylania, wentylacji i klimatyzacji
 • transportu wewnętrznego
 • drogi i parkingi
 • wyceny obiektów i wyposażenia technologicznego
 • projekty technologiczne
 • nadzór autorski i inwestorski nad realizacją inwestycji
 • opracowania dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko
 • wszelkie inne opracowania niezbędne w procedurze inwestycyjnej obiektów kubaturowych, liniowych i drogowych.