Kontakt

Home / Kontakt

"BIPROWŁÓK" Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

     +48 42 636 39 22
     +48 42 636 70 02
fax +48 42 636 75 70

bipro@bipro.lodz.pl

Uwaga:
Wynajem powierzchni biurowych - Zbigniew Miniak, tel. +48 42 637-70-09

Przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biprowłók Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 12., KRS , NIP , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr: 0000286937, NIP: 724-000-04-28, REGON: 000050222, o kapitale zakładowym w wysokości 2 294 650,00 złotych.; adres e-mail: bipro@bipro.lodz.pl.

- Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony).

- Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie.

- Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.