Dane Rejestrowe

Home / Dane Rejestrowe
Firma Spółki BIPROWŁÓK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, województwo łódzkie
Siedziba Spółki 90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12
tel.
fax
www
e-mail
(42) 636 39 22
(42) 636 75 70
http://www.bipro.lodz.pl
bipro@bipro.lodz.pl

Numer GUS (REGON)

000050222

Nr NIP

724-000-04-28

Data rejestracji Spółki Spółka wpisana została do rejestru handlowego w dniu 22.08.2007 pod numerem KRS 0000286937 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy Spółki 2.294.650,00 zł.
Wspólnicy Województwo Łódzkie posiada 45.893 udziały o łącznej wysokości 2.294.650,00 zł
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki:

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

1. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)

4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

5. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD.71.20.B)

6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)

7. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

8. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

9. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).