Dane Rejestrowe

Firma Spółki
BIPROWŁÓK Sp. z o.o.
Siedziba Spółki
90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12
KRS
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286937
REGON
000050222
NIP
724-000-04-28
Kapitał zakładowy Spółki
31.525.850,00 zł
Wspólnicy
Województwo Łódzkie jest jedynym wspólnikiem i posiada wszystkie udziały w Spółce

Wspólnicy

Wspólnicy
Województwo Łódzkie jest jedynym wspólnikiem i posiada wszystkie udziały w Spółce

Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Łukasz Gędek
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Miśkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Krawczyk

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Spółki
Igor Bilski

Przedmiot działalności

68.20.Z.
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
77.11.Z
WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
80.10.Z
DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.20.Z
DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
81.21.Z
NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Skip to content