Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

z dnia 22.07.2021 r.

na roboty budowlane i usługi przy remoncie elewacji budynku zlokalizowanego
 w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12

Zarząd Spółki zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych i usług. Szczegóły zawarto w załączonym dokumencie „Zapytanie Ofertowe”

Zarząd Spółki informuje o dokonaniu w dniu 10.08.2021 r. zmiany treści zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1 – formularza oferty. Aktualna treść zapytania zostaje zamieszczona poniżej.

Zarząd Spółki informuje o dokonaniu w dniu 25.08.2021 r. zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy pkt. III podpunkt 7. Aktualna treść zapytania zostaje zamieszczona poniżej.

Zarząd Spółki przekazuje informację z otwarcia i dokonania oceny punktowej ofert.

Zarząd Spółki przekazuje informacje o wyborze oferty:

Skip to content